.

Jag tänker på dig när jag vacklar och jag vacklar när jag tänker på dig. 
 
Vackraste, jag längtar hem.
Jag hörde aldrig hit.
Jag har varit borta så länge nu.
Kanske hela mitt liv. 
 
Allmänt | |
Upp