.

Novemberromans på låtsas.
Vi vet och vi spelar samma spel.
Vi ljuger tills vi tror våra lögner.
Vi älskar tills vi glömmer.
Viska i mitt öra:
"Jag vill ha dig"
- förstör mig.
Allmänt | |
Upp